INFORMATION BOARD

!!!-Informație importantă-!!! !!!-Important information-!!! !!!-Une information important-!!!

!!!-Informație importantă-!!! !!!-Important information-!!! !!!-Une information important-!!!

by Moodle_CEEE _Admin -
Number of replies: 0


RO-

În atenția elevilor ce doresc de ași crea profiluri de utilizatori în scopul studiilor !!!

Această platforma de învățîmînt E-learning de tip on-line Moodle.CEEE”,  este folosită doar pentru elevii ce se află în instituția de învățămînd IP.”Centrul de Excelență în Energetică și Electronică” , informațivă corect  pentru a evita acțiuni incorecte la înregistrare ... 

ENG-

 For the attention of students who want to create user profiles for the purpose of their studies!!!

This online E-learning platform "Moodle.CEEE" is used only for students who are in the IP learning institution "Centretrull de Excellence în Energetica și Electronică", correctly informative to avoid incorrect actions at record...

FR-

 A l'attention des étudiants qui souhaitent créer des profils d'utilisateurs dans le cadre de leurs études !!!

Cette plateforme d'apprentissage E-learning  "Moodle.CEEE" est utilisée uniquement pour les étudiants qui sont dans l'établissement d'enseignement IP "Centretrull de Excellence în Energetica și  Electronică", correctement informative pour éviter des actions incorrectes lors de l'enregistrement ...