ceee

INFORMATION BOARD

!!!-Informație importantă-!!! !!!-Important information-!!! !!!-Une information important-!!!

by Moodle_CEEE _Admin -


RO-

În atenția elevilor ce doresc de ași crea profiluri de utilizatori în scopul studiilor !!!

Această platforma de învățîmînt E-learning de tip on-line Moodle.CEEE”,  este folosită doar pentru elevii ce se află în instituția de învățămînd IP.”Centrul de Excelență în Energetică și Electronică” , informațivă corect  pentru a evita acțiuni incorecte la înregistrare ... 

ENG-

 For the attention of students who want to create user profiles for the purpose of their studies!!!

This online E-learning platform "Moodle.CEEE" is used only for students who are in the IP learning institution "Centretrull de Excellence în Energetica și Electronică", correctly informative to avoid incorrect actions at record...

FR-

 A l'attention des étudiants qui souhaitent créer des profils d'utilisateurs dans le cadre de leurs études !!!

Cette plateforme d'apprentissage E-learning  "Moodle.CEEE" est utilisée uniquement pour les étudiants qui sont dans l'établissement d'enseignement IP "Centretrull de Excellence în Energetica și  Electronică", correctement informative pour éviter des actions incorrectes lors de l'enregistrement ...

!!!-Înregistrarea pe platforma Moodle.CEEE.md-!!!

by Moodle_CEEE _Admin -

 În atenția persoanelor ce se înregistrează și crează profilul manual/independent (fară ajutorul administratorului) pe platforma Moodle.CEEE.md : 

 1. obligatoriu de a se înregistra cu Nume/Prenume complet cu diacritice după cum este indicat în buletinul de identitate, cu un @email funcționabil și adecvat ... în caz contrar profilul utilizatorului creat v-a fi eliminat ... !!!
 2. obligatoriu se indică locația de trai în rubricile specializate conform exemplului: (or.Chișinău, r.Eloveni ; or.Fălești, s.Sarata e.t.c.) ...
 3. profilurile inutile a utilizatorilor create dublat v-or fi eliminate de către administrator fără preîntîmpinare suplimentară ...
 4. profilurile părăsite ce nu au fost funcționale foarte îndelungat timp pe termen de la 1 la 2 ani v-or fi eliminate ...
 5. profilurile utilizatorilor ce dispun de nume ne clar de tip exemplu : ”Nume-(ana)/ Prenume (ana)” sau alte tipuri de combinații de cuvinte ce nu respectă regula de înregistrare (citeste punctul 1,2) v-or fi suspendate pe timp determinat (o saptămînă) pînă la adresarea la administratorul platformei Moodle.CEEE.md pentru corectare și prelungira activității profilului, sau la ne adresare după expirarea termenului v-a intra în viguare eliminarea acestuia ... (citeste punctul 4.)
 6. profilurile utilizatorilor care sunt completate intenționat cu locația sau date suspecte/falsificate respectiv v-or fi sancționate ... (citeste punctul 2,3,4.)
 7. profilurile utilizatorilor care v-or fi înregistrate/depistate cu avatare de profil ne adecvate, ce nu corespund exemplelor reprezentate mai jos respectiv v-or fi suspendate și eliminate ... (citeste punctul 3,5.)
 • În caz că întîmpinați careva dificultăți la explotarea resurselor Moodle.CEEE.md, v-ă adresați la Center of Information Technology” pe poșta electronică (cit@ceee.md).

!!!-Utilizatorilor Moodle.CEEE.md-!!!

by Moodle_CEEE _Admin -

În caz că întîmpinați careva dificultăți la explotarea resurselor Moodle.CEEE.md ca exemplu : 

 • nu se creaza acauntul utilizatorului;
 • ați introdus parola incorect de trei ori și s-a blocat acauntul;
 • nu aveți posibilitatea de a intra pe acauntul dm-ra deja creat din anumite motive;
 • ați uitat pssword sau login de la acauntul dm-ra;
 • doriți să schimbați parola însă nu se primește;
 • doriți s-a creați un curs (în caz că sunteți cadru didactic  în incinta instituției) dar nu cunoașteți cum de procedat;
 • aveți nevoie de backup a cursului și nu sunteți la curent cum se efectuează (în caz că sunteți cadru didactic  în incinta instituției)... e.t.c.
V-ă adresați la Center of Information Technology” pe poșta electronică (cit@ceee.md), printr-un formular clar expus problemei necesare indicînd datele aferente acesteia (ex: nume/prenume, grupa, email, scopul adresării ... e.t.c.), răspunsul v-a dura în dependență de situație cu termen de la 15 min pînă la de 24 ore.

!!!-Modalitate de plasare a informațiilor pe platform Moodle.CEEE.md-!!!

by Moodle_CEEE _Admin -

   În atenția cadrelor didactice ce dețin cursuri pe platforma Moodle.CEEE.md :

 1. la momentul plasarii informațiilor documentate v-ă straduiți să fie în format ”*.pdf”, repartizate corect în rubrici necesare și pe mape
 2. daca elevii încarcă laboratoare sau alte proeicte urmăriți ca acestea să fie arhivate în format ”*.rar” pentru economisirea spațiului de lucru, ușurința funcționării serverului și a platformei în general...

 • În caz că întîmpinați careva dificultăți la explotarea resurselor Moodle.CEEE.md, v-ă adresați la Center of Information Technology” pe poșta electronică (cit@ceee.md)...