Cursul Electronica aplicată este pentru elevii anului I la specialitatea Tehnologii și rețele de telecomunicații