Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce include activități și experiențe care au scopul să susțină elevii în procesul de autocunoaștere, relaționare corectă cu familia, colegii și mediul din care face parte, să dezvolte abilități de comunicare eficientă și management eficient al emoțiilor, să îmbunătățească starea de conștientizare a propriului potențial, să dezvolte talente și abilități personale, orientate spre îmbunătățirea calității vieții prin aderarea la valorile societății contemporane, prin contribuirea la realizarea aspirațiilor și visurilor personale într-un mediu de viață sănătos și sigur.

    Elevii sunt încurajați să participe la o gamă largă de activități și experiențe dincolo de curriculum, implicandu-se în viața instituției de învățămant și a comunității, dezvoltand, astfel, competențe care să le asigure o viață de calitate. Elevii sunt încurajați să reflecteze asupra experiențelor lor și să recunoască modul în care se dezvoltă personal în diferite contexte: familial, social, moral și cultural.