Limba engleza, curs general, pentru elevii anului III de la colegiul politehnic CEEE

Limba engleza, curs general pentru elevii colegiului tehnic CEEE, anul II

Limba engleza curs general pentru elevii de la colegiul CEEE

Adolescentul secolului XXI: portofoliul CV-ul personal.

Curriculumul la Limba Străină (LS) pentru învățământul liceal este parte componentă a Curriculumului Național şi componentă a Ariei curricualre Limbă şi comunicare și reprezintă un document reglator şi act normativ pentru implementare în procesul educațional în clasele liceale. Prezentul curriculum este a patra generație de acest tip de documente și a doua generație de curricula centrate pe competențe. Scopul Curriculumului pentru învățământul liceal constră în concretizarea și valorificarea politicilor educaționale naţionale şi europene legate de procesul de proiectare-predareînvăţare-evaluare a disciplinei LS la nivelul învățământului liceal.

Cursul este destinat elevilor anului intai.la sfarsitul studiului vor sustine teza.

Learning English tenses, literature and basic conversation.