Conținuturile curriculare pentru clasa a X-a vor crea un suport pentru perceperea chimică de către elevi a lumii înconjurătoare: mediul - substanțele anorganice - trans­formările substanței - legitățile acestor transformări - beneficiile personale/sociale - pro­blematica utilizării/producerii - utilizarea corectă pentru sănătatea personală/socială ­ protecția personală/a mediului.

Titular: prof. IVANOV Angela

Chimie anorganică, anul I- destinat elevilor anului întâi de studiu. Numarul de ore 30( sem II)