Curriculumul la Istoria românilor și universală include ansamblul elementelor esențiale, relevante ale realității educaționale din școală, atât la nivel de reprezentare teoretică, precum și a activității practice desfasurate, imprimând o continuă reconsiderare și reconcepere contextuală a acestora. Curriculumul la disciplina Istoria românilor și universală fundamentează și ghidează activitatea cadrului didactic, facilitează abordarea creativă a demersurilor de proiectare didactică de lungă durată și de scurtă durată, dar și de realizare propriu-zisă a procesului de predare-învățareevaluare. Dezvoltarea Curriculumului la disciplina școlară Istoria românilor și universală este o necesitate dictată de actualizarea standardelor în educaţie şi de schimbările survenite odată cu adoptarea paradigmei educaționale centrarea pe elev și școala prietenoasă copilului. Disciplina școlară Istoria românilor și universală valorificată în plan pedagogic în curriculumul dat, are un rol important în formarea/ dezvoltarea personalității elevilor, în formarea unor competențe necesare pentru învățare pe tot parcursul vieții, dar și de integrare într-o societate bazată pe o permanentă schimbare.