destinat pretestarii grupe de em

Unitatea de curs F.04.O.014 Electronica de putere este realizat în conformitate cu planul de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei, număr de înregistrare Nr.SC-11/16 din 05 iulie 2016, pentru formarea profesională la calificarea Tehnician energetician, la specialitatea 71310 Electroenergetică, termenul de studii 4 ani.

Unitatea de curs Economia ramurii este destinată elevilor anului IV la programul de formare profesională 71320 Electroemecanică, termenul de studii 4 ani, pentru calificarea Electromecanic.

Economia ramurii reprezintă un curs de iniţiere a elevilor cu principalele elemente teoreticometodologice aplicabile cu prioritate la funcţionarea firmelor în domeniul electroenergetic în condiţiile economiei de piaţă, precum şi facilitarea dezvoltării competenţei profesionale la elevi întru formarea unei concepţii economice moderne