Curriculumul la disciplina Dispozitive  electronice reprezintă documentul normativ de bază care descrie condiţiile învăţării şi performanţele ce trebuie atinse la disciplină, exprimate în competenţe, conţinuturi şi activităţi de învăţare.

Curriculumul pentru disciplina Dispozitive şi circuite electronice este elaborat în baza planului de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova la 15 august 2016, nr. înregistrare SC-67/16.

Disciplina Dispozitive şi circuite electronice, componentă a ofertei educaţionale (curriculare) pentru calificări profesionale din domeniul de formare profesională Mecanică şi prelucrarea metalelor, face parte din componenta fundamentală a planului de învăţământ la specialitatea 71510 Maşini, instalaţii frigorifice şi sisteme de climatizare. Disciplina are alocat un număr de 90 ore/sem., conform planului de învăţământ, din care: 30 ore/sem. – ore de studiu individual.


Scopul curriculumului constă în cunoaşterea profundă a principiului de funcţionare al maşinilor electrice, domeniul de utilizare ale acestora, modul de acţionare asupra maşinilor electrice, avantajele şi dezavantajele acestora. Cerinţele prealabile faţa de cunoştinţele şi abilităţile pe care trebuie sa le stăpânească elevul înainte de a începe studierea modulului sunt: - Citirea şi prezentarea unei scheme electrice simple, destinaţia elementelor schemei, parametrii de bază ale elementelor schemei; - Rezolvarea circuitelor de curent continuu; - Rezolvarea circuitelor de curent alternativ;