Ca disciplină școlară, Informatica participă la formarea și dezvoltarea generală a personalității și are drept scop principal dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului, crearea premiselor pentru integrarea organică a acestora în societatea informațională modernă și de perspectivă.

   

   Disciplina Informatică, prezentată și valorificată în plan pedagogic în acest curriculumul, are un rol important în dezvoltarea personalității elevilor, în formarea și dezvoltarea atât a competențelor digitale propriu-zise, cât și a competențe necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, în integrarea într-o societate bazată pe cunoaștere. 

   Iscusința de a programa se dobîndește cu anii, de aceea cu cît mai „devreme” elevul v-a descoperi algoritmi, cu atît mai mult va avansa și mai ușor va reuși să se pătrundă de frumusețea, farmecul și aplicabilitatea acestui domeniu.