BINE AȚI VENIT LA CURS!!!

Curs Acționări electrice pentru greupele anul 3 la PFP Electroenergetica

Unitatea de curs F.04.O.014 Electronica de putere este realizat în conformitate cu planul de învățământ, aprobat de Ministerul Educației, număr de înregistrare Nr.SC-11/16 din 05 iulie 2016, pentru formarea profesională la calificarea Tehnician energetician, la specialitatea 71310 Electroenergetică, termenul de studii 4 ani.

Cursul este destinat pentru elevii anului IV, la Programul de formare profesională 71310 Electroenergetică, termenul de studii 4 ani, pentru calificarea Tehnician energetician.

Economia ramurii reprezintă un curs de iniţiere a elevilor cu principalele elemente teoretico-metodologice aplicabile cu prioritate la funcţionarea firmelor în domeniul electroenergetic în condiţiile economiei de piaţă, precum şi facilitarea dezvoltării competenţei profesionale la elevi întru formarea unei concepţii economice moderne.

Unitatea de curs Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (abreviat TIC) este o unitate de curs obligatorie de nivel general şi are ca scop formarea abilităţilor şi competenţelor digitale la elevi pentru a deveni membri ai societăţii informaţionale în domeniul profesional. Unitatea de curs TIC include unităţi de învăţare: Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi sistemului de calcul;  Utilizarea sistemului de operare; Utilizarea reţelelor de calculatoare şi servicii electronice on-line; Procesarea documentelor; Procesarea tabelelor;  Procesarea prezentărilor.

Profesor: Ludmila PECA