Unitatea de curs Economia ramurii este parte componentă a programului de formare profesională la componenta fundamentală în conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației, număr de înregistrare Nr.SC21/16 din 05 iulie 2016, specialitatea 71570 Metrologie și certificarea conformității, termenul de studii 4 ani, pentru calificarea Tehnician metrolog. 

Economia ramurii reprezintă un curs de iniţiere a elevilor cu principalele elemente teoretico-metodologice aplicabile cu prioritate la funcţionarea întreprinderilor industriale în condiţiile economiei de piaţă, precum şi facilitarea dezvoltării competenţei profesionale la elevi întru formarea unei concepţii economice moderne.

BINE AŢI VENIT LA CURS!!!