Unitatea de curs este destinată elevilor anului IV a programului de formare profesională 71420 Automatizarea proceselor tehnologice.

          Economia ramurii reprezintă un curs de iniţiere a elevilor cu principalele elemente teoretico-metodologice aplicabile cu prioritate la funcţionarea firmelor din domeniul industial în condiţiile economiei de piaţă, precum şi facilitarea dezvoltării competenţei profesionale la elevi întru formarea unei concepţii economice moderne.

BINE AŢI VENIT LA CURS!!!

Structura calculatorului.Destinatia si clasificarea periferiilor .

AUTOMATIZARI CU MICROPROCESOARE SI MICROCONTROLERE .Microprocesoare vizavi microcontrolere.Programare  in asembler.

„Electronică industrială I” este parte componentă a programului de formare profesională la componenta de specialitate în conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației, număr de înregistrare SC-15/16 din 05 iulie 2016, la specialitatea 71420 – Automatizarea proceselor tehnologice, calificarea 311411 - Tehnician automatizare a proceselor de producție, termen de studii 4 ani.

‟Tehnologia de construcție a aparatajului electronic„ este unul din modulele fundamentale în pregătirea specialiștilor din domeniul tehnicii electronice moderne și este destinat, atât pentru formarea erudiției de tehnician cat și pentru asimilarea cunoștințelor speciale în domeniu.

Unitatea de curs programarea microcontrolerelor este parte a programului de formare profesională la componenta de specialitate în conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației, numărul de înregistrare Nr.SC-12/16 din 05.07.2016, specialitatea 71420 – Automatizarea proceselor tehnologice, termenul de studii 4 ani, pentru calificarea 311411 Tehnician automatizare a proceselor de producție


Cursul este destinat elevilor anului I de studii.