Cursul este destinat elevilor din anul IV, semestrul II. Se va studia  rețelele numerice cu servicii integrate, mijloacele de transmitere a informației de realizare a serviciilor, echipamente și interfețe, sisteme de telefonie utilizate și standardele pentru rețele de comunicații mobile.